Privatumo politika

1. Kam skirta ši Privatumo politika?

Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) skirta bravoauto.lt interneto svetainės (toliau – Svetainė) lankytojams, UAB „Krasta Auto“ ir UAB „Inchcape Motors“ (toliau – Mes arba Bendrovės) paslaugų gavėjams bei asmenims, sutikusiems gauti Bendrovių rinkodaros medžiagą. Privatumo politika numato pagrindines asmens duomenų tvarkymo taisykles ir apibrėžia sąlygas, kurių privalo laikytis aukščiau išvardinti asmenys.

Mes rūpinamės Jūsų privatumu, todėl asmens duomenis tvarkome vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. Būtinai skirkite laiko Privatumo politikos peržiūrėjimui, o kilus klausimų, nedvejodami susisiekite su Mumis nurodytais kontaktais

Kai Jus lankotės Svetainėje, norite su Mumis susisiekti, ar sutinkate, kad Mes su Jumis susisiektume ir (ar) teiktume rinkodaros medžiagą, Mes laikysime, kad Jus perskaitėte ir susipažinote su šia Privatumo politika.

Iš Svetainės Jus galite pasiekti iki kitus interneto puslapius, kuriuos valdome Mes ar kiti duomenų valdytojai, todėl rekomenduojame visada susipažinti su aktualia lankomo puslapio Privatumo politika.

2. Apie mus

Mes esame Jūsų asmens duomenų bendri valdytojai – UAB „Krasta Auto“ (juridinio asmens kodas 121981098, registracijos adresas Ozo g. 10A, Vilnius) ir UAB „Inchcape Motors“ (juridinio asmens kodas 300805444, registracijos adresas Laisvės pr. 137, Vilnius), kurie Jūsų asmens duomenis tvarko toliau nustatytais tikslais ir pagrindais. Duomenys apie Bendroves yra kaupiami ir tvarkomi VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre.

Turėdami klausimų ar nusiskundimų dėl asmens duomenų tvarkymo, galite į Mus kreiptis el. pašto adresu – privatumas@inchcape.lt arba privatumas@bmw.lt arba telefono numeriu +370 5 216 8232.

3. Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys yra bet kokia Mūsų apie Jus renkama informacija, kuri gali būti panaudota Jūsų asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu. Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Jūsų vardą, pavardę, kontaktus, IP adresą, kurią apie renkame šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais.

4. Kaip ir kodėl renkame bei naudojame Jūsų asmens duomenis

Mums yra reikalingi Jūsų asmens duomenys, kurie gali būti renkami toliau šioje Privatumo politikoje aprašomais būdais ir tikslais.

Mes renkame informaciją apie:

 • Mūsų svetainės lankytojus;
 • su Mumis susisiekusius asmenis;
 • asmenis, kurie sutinka gauti Mūsų rinkodaros medžiagą.

4.1. Mūsų interneto svetainių lankytojai

Kai lankotės šioje interneto svetainėje, duomenys apie Jūsų naršymą svetainėje ir kt., yra renkami naudojantis slapukais. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti svetainės Slapukų politikoje bravoauto.lt.

4.2. Asmens duomenys, renkami su Mumis susisiekus

Mūsų interneto svetainėje pateikti kontaktai, kuriais galite su Mumis susisiekti norėdami įsigyti Mūsų siūlomų prekių, pasinaudoti Mūsų teikiamomis paslaugomis ar pasikonsultuoti Jums rūpimais klausimais. Taip pat yra paliktos formos, kur galite užpildyti savo asmens duomenis, kad su Jumis būtų susisiekta.

Šiuo tikslu Mes tvarkysime tokius Jūsų duomenis: Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefonas bei susirašinėjimo tekstą ir (ar) pridedamus dokumentus. Šie duomenys bus tvarkomi Jūsų paklausimų administravimo tikslu ir bus saugoma iki pilno paklausimo išnagrinėjimo ir 3 mėnesius nuo išnagrinėjimo dienos. Minėtus asmens duomenis tvarkysime vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. a) p., t. y. Jūsų sutikimu, kurį išreiškiate susisiekdami su Mumis arba užpildydami Svetainėje esančią formą „Susisiekti“.

Prašome atkreipti dėmesį, kad Mums gali tekti susisiekti su Jumis el. paštu arba telefonu, todėl neužmirškite pranešti Mums apie Jūsų kontaktinių asmens duomenų pasikeitimus.

 

4.3. Asmens duomenys, renkami užsakant tiesioginę rinkodarą

Jums nusprendus užsiprenumeruoti Mūsų naujienlaiškį (užpildydami Svetainėje esančią formą), tvarkysime Jūsų el. pašto adresą ir (ar) telefono numerį Mūsų bendrai tiesioginei rinkodarai teikti (pvz., siųsti informaciją apie Mūsų prekes, paslaugas, nuolaidas, pasiūlymus, konkursus, renginius, naujienas, apklausas bei kitos naujienos). Teikiant bendrus rinkodaros pasiūlymus, Jums bus siunčiama bendro pobūdžio informacija.

Jūsų el. pašto adresą galime perduoti tretiesiems asmenims, teikiantiems specializuotas paslaugas (duomenų tvarkytojams), tik tam, kad jie išsiųstų Jums skirtą naujienlaiškį.

Tiesioginės rinkodaros tikslu surinktus asmens duomenis, Bendrovių aktyvioje duomenų bazėje tvarkysime 5 metus nuo Jūsų sutikimo gavimo momento, bet ne ilgiau nei galioja Jūsų duotas sutikimas. Norėdami atšaukti duotą sutikimą ir (ar) išreikšti nesutikimą, tai galite padaryti apie atsisakymą pranešdami el. paštu privatumas@inchcape.lt arba privatumas@bmw.lt arba gauto naujienlaiškio apačioje paspaudę esančią nuorodą „Atsisakyti rinkodaros pranešimų“.

4.4. Asmens duomenys, naudojantis Krasta Auto ir (ar) Inchcape Motors paslaugomis

Kai naudojatės Krasta Auto ir (ar) Inchcape Motors paslaugomis, kitais nei aukščiau aprašytais asmens duomenų tvarkymo tikslais (pvz., sudarote serviso, bandomojo važiavimo sutartį, įsigyjate prekes ar paslaugas iš šių Bendrovių, lankotės konkrečioje atstovybėje ir kt.), Bendrovės kiekviena atskirai veikia kaip savarankiškas duomenų valdytojas. Naudodamiesi šių Bendrovių paslaugomis turite susipažinti su jų Privatumo politika:

Inchcape Motors: https://www.inchcape.lt/privatumo-politika/;

Krasta Auto: https://www.krasta-auto.lt/privatumo-politika/.

5. Asmens duomenų perdavimas

Jūsų asmens duomenys aukščiau nurodytais tikslais yra valdomi bendrai bendrų duomenų valdytojų UAB „Krasta Auto“ ir UAB „Inchcape Motors“.

Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti perduodami tam, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas Mūsų veiklos tęstinumas ir tinkamas paslaugų teikimas, todėl Mes galime atskleisti / perduoti informaciją apie Jus Mūsų tiekėjams (duomenų tvarkytojams), jei tik toks perdavimas būtinas ir aprašytas šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams pasiekti.

Tam tikromis aplinkybėmis galime būti įpareigoti perduoti asmens duomenis, kai:

 • informaciją turime atskleisti pagal įstatymus, įskaitant atvejus, kai asmens duomenis turime atskleisti mokesčių administratoriui ir teisėsaugos institucijoms nusikaltimų prevencijos bei aptikimo tikslais;
 • asmens duomenis turime atskleisti dėl teisinių procedūrų arba siekdami gauti teisinę konsultaciją, arba juos atskleisti yra būtina siekiant nustatyti, įgyvendinti arba apginti mūsų teises;
 • informaciją būtina atskleisti siekiant apsaugoti Mūsų arba trečiųjų asmenų interesus (pvz., užkirsti kelią sukčiavimui);
 • informacija turi būti atskleista trečiajai šaliai, kuri Mūsų vardu teikia duomenų tvarkymo paslaugas, t. y. duomenų tvarkytojams. Susidarius tokioms aplinkybėms, įsipareigojame imtis priemonių ir užtikrinti, kad duomenų tvarkytojai saugotų asmens duomenis taip pat, kaip juos saugome Mes.

Jūsų asmens duomenys į trečiąsias valstybes nebus perduodami.

6. Asmens duomenų saugumo užtikrinimas

Suprantame, kad savo asmens duomenis Mums pateikiate gera valia ir tikitės, kad jie bus apsaugoti. Dėl šios priežasties į Jūsų asmens duomenų saugumą žiūrime rimtai. Tai reiškia, kad siekdami tinkamai apsaugoti Jūsų asmens duomenis savo sistemose, imamės atitinkamų vidinių saugumo priemonių:

 • užtikriname griežtą prieigos kontrolę ir suteikiame prieigą prie duomenų tik asmenims, kuriems juos yra būtina žinoti;
 • prieiga prie asmens duomenų yra apsaugota tinkamo lygio slaptažodžiais;
 • sudarome konfidencialumo susitarimus su asmenimis, kurie turi prieigą prie Jūsų duomenų;
 • stebime prieigą prie asmens duomenų;
 • esame įdiegę kitas organizacines ir technines saugumo priemones.

7. Jūsų teisės

Jus, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:

(1) prašyti susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti jų kopiją;

(2) prašyti, kad būtų ištaisyti ar apriboti netikslūs ar nepilni asmens duomenys;

(3) prašyti, kad būtų ištrinti pertekliniai ar neteisėtai tvarkomi asmens duomenys;

(4) prašyti perkelti savo asmens duomenis susistemintu, kompiuterio skaitomu formatu;

(5) nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys bei teisę atšaukti savo sutikimą, kai duomenų̨ tvarkymas grindžiamas duomenų subjekto sutikimu;

(6) pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (VDAI).

 

7.1. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis.

Mes siekiame, kad Jus iki galo suprastumėte, kaip Mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite sužinoti, ar Mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei Jūsų asmens duomenis tvarkome, Jus turite teisę su jais susipažinti ir gauti jų kopiją.

7.2. Teisė ištaisyti savo asmens duomenis ir (ar) apriboti jų naudojimą.

Mes siekiame, kad visi tvarkomi asmens duomenys būtų pilni ir tikslūs bei dėl jų netikslumo nepatirtumėte jokių nepatogumų. Todėl, pastebėję, jog naudojame nepilnus ir (ar) netikslius Jūsų asmens duomenis, Jūs galite pranešti, kad mes juos ištaisytume, tačiau tokiu atveju Mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti šią informaciją.

Taip pat, galite prašyti, kad apribotume Jūsų asmens duomenų naudojimą, tam tikram laikotarpiui, kai: (1) reikia įsitikinti Jūsų asmens duomenų tikslumu (pateikus pretenzijas dėl duomenų tikslumo); (2) vykdomas Jūsų asmens duomenų tvarkymas (rinkimas, naudojimas) yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų; (3) Jūsų asmens duomenys nebėra reikalingi konkretaus tikslo pasiekimui, tačiau jie gali būti reikalingi, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą; (4) reikia nustatyti, ar Mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis (Jums pasinaudojus savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo).

Matydami, jog naudojame nepilnus ir (ar) akivaizdžiai neteisingus Jūsų asmens duomenis, Mes (savo iniciatyva) galime apriboti jų naudojimą ir (ar) kreiptis į Jus dėl minėtų duomenų ištaisymo.

7.3. Teisė ištrinti savo asmens duomenis.

Mes siekiame, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teisėtai, bei nerinkti ir (ar) nenaudoti perteklinių Jūsų asmens duomenų. Todėl, Jūs galite prašyti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis. Tačiau, tokia Jūsų teisė nėra absoliuti, tad Jūsų duomenis galėsime ištrinti tik jeigu: (1) asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; (2) Jus atšaukėte savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo ir Mes neturime jokio kito teisinio pagrindo šių asmens duomenų tvarkymui; (3) Jus išreiškėte prieštaravimą (nesutikimą) dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti tokius Jūsų duomenis; (4) Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; (5) tokie asmens duomenys turi būti ištrinti (t. y. negali būti renkami, naudojami ar saugomi) laikantis Mums taikomos, teisės aktais nustatytos teisinės prievolės.

7.4. Teisė perkelti savo asmens duomenis.

Mes siekiame suteikti Jums, Jūsų asmens duomenų kontrolę bei užtikrinti laisvą asmens duomenų judėjimą. Todėl, Jus galite prašyti, kad Jūsų pateikti asmens duomenys, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis būtų pateikiami Jums susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir (ar) persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui (kai tai techniškai įmanoma). Ši teisė taip pat nėra absoliuti, todėl gali būti įgyvendinama tik, jeigu: (1) toks asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu (pagal Reglamento 6 str. 1 d. a) p., 9 str., 2 d., a) p.) arba sutartimi (pagal Reglamento 6 str. 1 d. b) p.); (2) kai šios teisės įgyvendinimas nedaro neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms.

7.5. Teisė nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ir (ar) atšaukti savo duotą sutikimą.

Kai Jūsų asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, Jus turi teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi tokios rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara. Tokiu atveju, Mes nebetvarkysime Jūsų asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais.

Taip pat, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu (pagal Reglamento 6 str. 1 d. a) p., arba Reglamento 9 str. 2 d., a) p.), Jus galite bet kuriuo metu, atšaukti savo duotą sutikimą dėl tokio asmens duomenų tvarkymo.

7.6. Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai (VDAI).

Mes visuomet siekiame atsakyti į Jums kylančius klausimus ir (ar) išspręsti problemas kylančias dėl asmens duomenų tvarkymo bei rasti abiem pusėms tinkamiausią sprendimą, todėl turint klausimų ir (ar) nusiskundimų dėl Mūsų atliekamo asmens duomenų tvarkymo, raginame kreiptis tiesiogiai į Mus, el. paštu: privatumas@inchcape.lt arba privatumas@bmw.lt. Jeigu nesutinkate su Mūsų pateiktais atsakymais ir (ar) pasiūlytais sprendimais bei ir toliau manote, kad su Jumis susijusių asmens duomenų tvarkymas pažeidžia galiojančius teisės aktus, Jus turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (el. paštu: ada@ada.lt).

8. Jūsų teisių įgyvendinimas.

Už duomenų subjektų teisių įgyvendinimą yra atsakinga UAB „Inchcape Motors“, tačiau duomenų subjektai gali teikti duomenų subjektų teisių įgyvendinimo prašymus ir UAB „Krasta Auto“.

Aukščiau nurodytas savo teises, Jus galite įgyvendinti šiais būdais:

(1) teikiant Mums rašytinį prašymą asmeniškai (Krasta Auto ir (ar) Inchcape Motors atstovybėse), paštu ir (ar) per atstovą ar adresu Laisvės pr. 137, Vilnius LT-06118 (UAB „Inchcape Motors“);

(2) teikiant Mums prašymą elektroninių ryšių priemonėmis, t. y. el. paštu: privatumas@inchcape.lt arba privatumas@bmw.lt .

Tam, kad galėtume priimti ir įgyvendinti Jūsų prašomas duomenų subjekto teises, pateikdamas prašymą, Jus turite patvirtinti savo tapatybę vienu iš šių būdų:

 • pateikdamas prašymą atitinkamos atstovybės darbuotojui – kartu pateikiant galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • pateikdamas prašymą paštu ar per pasiuntinį – kartu pridėdamas galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;
 • pateikdamas prašymą elektroniniu būdu – jį patvirtinant elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį (pvz., mobiliuoju parašu, kvalifikuotu elektroniniu parašu ar pan.).

Gavę Jūsų prašymą dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime Jums atsakymą. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar 1 mėnesiui, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Apie tokį pratesimą būsite papildomai informuojami dar pirmąjį mėnesį. Jūsų prašoma informacija bus teikiama nemokamai. Tačiau, matydami, kad Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, Mes turime teisę imti už tai pagrįstą mokestį (t. y. prašyti atlyginti administracines išlaidas) arba atsisakyti imtis veiksmų pagal tokį Jūsų prašymą.

Atsakymas bus pateikiamas Jūsų prašyme pasirinktu būdu. Jeigu prašyme nenurodote būdo, kuriuo norite gauti atsakymą, atsakymas Jums bus siunčiamas tokiu pat būdu, kokiu buvo pateikiamas prašymas.

9. Baigiamosios nuostatos.

Jeigu turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Visuomet galite kreiptis į mus el. paštu privatumas@inchcape.lt arba privatumas@bmw.lt .

Mes turime teisę iš dalies arba visiškai pakeisti šią Privatumo politiką. Apie Privatumo politikos pakeitimus papildomai informuojami nebūsite, t. y. atnaujinta Privatumo politikos redakcija bus paskelbiama Svetainėje. Todėl, rekomenduojame ir raginame Jus periodiškai apsilankyti mūsų Svetainėje ir susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-07-06

Daugiau nei tikiesi

12 mėnesių garantija

Visiems parduodamiems automobiliams suteikiame garantiją iki 12 mėn./20 000 km fiziniams asmenims, juridiniams iki 6 mėn./10 000 km.

21 d. grąžinimo garantija

Jei įsigytas automobilis jūsų netenkina, per numatytą laiką jį galite pakeisti kitu.

Finansavimas ir draudimas

Jūsų patogumui, pasirūpinsime visais dokumentais, lizingo bei draudimo pasiūlymais.

Patikrinti ir techniškai tvarkingi automobiliai

Visi automobiliai nuodugniai patikrinti ir yra techniškai tvarkingi.